bild BPS borrning

Specialborrning Stockholm

Välkommen till BPS Borr & Pumpservice, vi erbjuder oss att utföra specialborrning i Stockholm! När behöver man specialborrning? Det är alla de gånger när man inte kan använda någon av de vanligaste borrtyperna. Det är oftast när du behöver borra i svåråtkomlig terräng, ska borra under jorden, borra i berg eller borra krökta gångar.
Och det är då som ni kan anlita oss, som är experter på all slags specialborrningar i Stockholm. Vi har alla slags specialborrar som du kan behöva använda vid långhål, raiserborrning, kärnborrning, borra i olika nivåer och behöver en wireborrning eller en borrhålsmätning.
Vi på BPS Borr & Pumpservice har den specialkunskap som krävs för att hantera specialborrning i Stockholm!

Vad är specialborrning i Stockholm?

När och var kan du hyra eller anlita oss för specialborrning i Stockholm? Vi finns i Stockholm och du är välkommen att kontakta oss för alla slags specialborrningar som du behöver.
Dessa specialborrningar utför vi:
långhålsborrning – i dessa fall borrar vi med hammarborr eller DTH teknik för ledningsdragning i jorden eller i berg, eller bosshålsanslutning i tunnlar och bergrum
raiseborrning – det krävs ibland att vi använder en roterande borrteknik som används vid bergborrning, borren roterar med en hårdmetallsatt rullborrkrona
kärnborrning – denna slags borrning gör vi vid geotekniska undersökningar i jorden eller i berget och för precisionsborrning som ska bli ett pilothål som behövs vid andra typer av borrningar
nivåinjekteringar – vi använder en cementslurry, för att undvika att det bildas något läckage i hålet och kräver noggrannhet och stor kunskap om hur borrningen ska genomföras
wiresågning – detta gör vi om det är känsligt med vibrationer, eller om man behöver få stabila och släta bergväggar, är miljövänligt och kostnadseffektivt
borrhålsmätning – vi borrar både raka och krökta borrhål. Det behövs vid geotekniska bergundersökningar. Då kan det vara viktigt med att hela tiden veta om det finns sprickor och berget läcker.
Detta kan vara aktuellt när alla gånger som du behöver drar VA-rör, ledningar och fiberkablar under jord. Vi har gjort detta många gånger och vet hur vi ska gå till väga. Det är alltid bäst att kontakta oss, så att vi kan berätta hur vi kan hjälpa dig med specialborrningen.

Om oss på BPS Borr & Pumpservice

Vi är störst inom energibrunnsborrning och har en lång branscherfarenhet. För olika specialborrningar har vi en unik kompetens på 300 meters borrhål. De flesta av våra kunder är specialföretag inom bergvärmebranschen och fastighetsbolag. Men det går bra att anlita oss för en rådgivande roll. Vi är serviceinriktade och är bra på att lösa eventuella svårigheter, eller om ni stöter på komplikationer.

För fastighetsägare och privatpersoner, företag och kommuner borrar vi exepelvis energibrunnar och vattenbrunnar.
Välkommen att ta kontakt, vi berättar gärna mer om hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa dig med specialborrning i Stockholm!