bild BPS borrning

Pålning Stockholm

Välkommen till BPS Borr & Pumpservice som erbjuder pålning i Stockholm för privata fastighetsägare och företag!
Vi är ett av Stockholms största företag på pålning, geoenergiborrning, bergvärmeborrning och energibrunnsborrning och har en lång branscherfarenhet och unik kompetens på 300 meters borrhål.Vi har många kunder som arbetar som specialföretag inom bergvärmebranschen. Det är även många fastighetsbolag som anlitar våra tjänster för pålning i Stockholm. Oss kan ni anlita för att få goda råd, service och problemlösning vid svårigheter eller komplikationer. Men framför allt erbjuder vi pålning i Stockholm för fastigheter, broar och infrastruktur byggen i Stockholm.

Anlita oss för pålning i Stockholm!

Ibland kan man behöva påla en villa eller byggnad, vilket man kan behöva göra om marken är sumpig, eller om villan och byggnaden riskerar att tippa omkull, eller utsättas för sättningar som sker naturligt i marken. Om villan eller byggnaden riskerar att skadas på grund av att den står på en instabil grund eller mark, bör man alltid påla villan eller byggnaden för att säkerställa att den står stadigt och inte skadas. Vi har alla de stora maskiner som krävs vid pålning i Stockholm och har även erfarenheten och kunskapen för att kunna erbjuda säkra och trygga pålningar.

Om man har en fastighet som antingen ska stå på en grund med svåra jordförhållanden eller som har skadats på grund av förflyttningar av jorden, berget eller som stor ostadigt på grund av andra sättningar av grunden kan en pålning behöva utföras. Detta gör man för att säkerställa att huset inte ska skadas, utan fortsätta stå på en stadig grund. En pålning behöver alltid utföras när man behöver bygga en brygga eller plattform av något slag i vatten, ostadig mark eller när man vill veta att fastigheten verkligen står stadigt och inte påverkas av markens naturliga rörelser.

Vi vet hur vi ska bygga pålning som gör marken och grunden stadig för er fastighet. Anlita oss för rådgivning eller bedömning om en pålning är nödvändig eller ej. Vi är experter på pålning i Stockholm!

Utför pålning ute till havs

Behöver ni påla en brygga eller någon annan plattform? Om ert företag eller om ni är privatperson och som behöver pålning på sjö- eller havsbotten, så kan vi även utföra pålning av bryggor och anläggningar ute till havs. Det är inte alla borrningsfirmor som kan erbjuda det, men vi på BPS Borr & Pumpservice kan utföra både större eller mindre pålningar i havet och på ställen där det är svårt att komma åt. Vi har de fartyg som krävs vid pålning från ett fartyg. När vi utför pålning så gör vi det så säkert som möjligt. Att anlita oss för en pålning är tryggt och säkert eftersom vi bygger pålningar som står stadigt på havsbotten. Förutom pålning, erbjuder vi även oss att borra geoenergibrunn och vattenbrunn för alla slags fastighetsägare, privatpersoner, företag och kommuner.

Välkommen att anlita oss! Om ni tar kontakt med oss kan vi ge en kostnadsfri offert och platsbesök. Ni når oss på telefon och mail, och vi har öppet för kundförfrågningar mellan måndagar till torsdagar mellan klockan 07 till 14 och på fredagar från klockan 07 till klockan 13:30.