bild BPS borrning

Inomhusborrning Stockholm

Inomhusborrning är precis vad det heter. Detta är den slags borrning som utförs inomhus. Om ni behöver hjälp med att borra i en fastighet, exempelvis genom golvet och ner i marken så har vi rätt utrustning för den slags inomhusborrning i Stockholm och som ni behöver.
Behöver ni göra sonderingar, provtagningar i grunden eller en miljöprovtagning? Då kommer vi ut med vår inomhusborr och hjälper er med det.

Många gånger när man bygger hus, eller renoverar inomhus behöver man borra för att påla ett hus, eller bygga VA-rör. Vi utför alla slags inomhusborrningar i Stockholm.

Anlita oss för inomhusborrning i Stockholm

Att borra inomhus är inte som när man borrar utomhus. Eftersom utrymmet för det mesta är begränsat så kan man inte komma med stora borrar som när man borrar utomhus. För alla slags inomhusborrningar krävs det borrar som både är effektiva, att borra i berg, cement eller i andra hårda material, kräver det specialborrar som klarar av att borra i berg. Vi har långhålsborr och kan erbjuda wiresågning. En wiresågning behövs när vi borrar i material som inte klarar av stora vibrationer. Det är rent allmänt så att när vi borrar inomhus krävs det borrar som inte åstadkommer stora svängningar och vibrationer som kan skada fastigheten.

Vi är specialister på alla slags inomhusborrningar. Det bästa är att ta kontakt med oss när ni behöver experter på inomhusborrning i Stockholm. Då kan vi komma ut till ett kostnadsfritt platsbesök och ge råd och stöd om vilken slags inomhusborrning som kan krävas både för att åstadkomma ett effektivt resultat samtidigt som inte fastigheten ska skadas.

Speciell inomhusborrning som är effektiva

BPS Borr & Pumpservice är experter på all slags inomhusborrning. När ni behöver lägga nya VA-rör, eller riva ut gamla, krävs det specialborrning som bryter upp golvet, men som inte skadar golvet. Då utför vi precisionsborrning som gör att er rörmokare kommer åt de gamla rören eller kan lägga in nya rör. Vi borrar inomhus även för dragning av ledningar med mera. När vi kommer ut och inspekterar det behov som ni har av inomhusborrning, kan vi ge rekommendationer både av vilka slags borrar som ni behöver använda er av och hur vi kan hjälpa er.