bild BPS borrning

Geoenergiborrning Stockholm

Välkomna till BPS Borr & Pumpservice som arbetar med borrning av olika slag i Stockholm! Här erbjuder vi geoenergiborrning i Stockholm för företag och fastighetsägare. Vi kommer ut till er när ni önskar en geoenergiborrning för att kunna utnyttja grön energi till er fastighet.

Vad innebär geoenergiborrning i Stockholm?

När vi benämner geoenergiborrning, innebär det all slags borrning för att hämta upp värme som jorden har lagrat. Solen är en oändlig källa till värme, det förstår alla. Den värmen lagras naturligt i jorden; i berget eller i vattnet. När vi gör en geonergiborrning innebär det att vi borrar för att kunna hämta upp geoenergin som jorden har lagrat under miljontals år. Den värmen leder vi till fastigheter som värms upp med hjälp av geoenergin. Detta är det absolut mest miljövänliga sättet att värma våra hus, industrier, lokaler och alla fastigheter där människor arbetar eller bor i. Och vi ser att detta är framtiden för uppvärmning av olika slags lokaler, hem, flerfamiljshus med mera. Att inte utnyttja den naturliga värme som finns lagrad i jorden vore dumt och slöseri med jordens resurser. Skulle vi bara använda fossilbaserad energi till uppvärmningen kommer den fossilbaserade värmen att ta slut, samt ge avgaser och avfall som förstör vår planet. Att i stället ta tillvara värmen i berget eller sjön är det mest effektiva sättet att ta tillvara värme som inte smutsar ner miljön eller skadar klimatet.

Vad är geoenergi?

Geoenergi, är den slags energi som lagras naturligt i marken av solenergi. All värme som finns naturligt på vår planet har ju sitt ursprung i solens värme. När man gör en geoenergi borrning så borrar man efter den energi som lagrats naturligt i jorden, vattnet eller i berget. Vatten som finns nära ytan värms upp av solen. I Sverige och på våra breddgrader, håller grundvattnet en temperatur på mellan 6-8 grader året runt. I berget finns grundvatten som håller denna temperatur. Många är ju vana vid att vi kan utnyttja energin från sol, vind och vatten, geoenergi är solenergi som har lagrats i marken, berget och i grundvattnet. Denna solenergi lagras i marken, berget och grundvattnet, så långt ner i marken som några hundra meter ner. Det är skillnad på den bergvärme som vi utnyttjar till uppvärmning av hus och fastigheter.

Geoenergi är den energi som vi kan utnyttja och som finns naturligt i vår planet.

Här pratar vi om värme som finns i:

  • Bergvärme – det som de flesta är bekanta med.
  • Ytjordvärme – den värme som alstras på markens yta.
  • Grundvattenvärme – den värme som finns i grundvattnet, endast några grader varmt, och får sin värme från bergsvärmen.
  • Sjövärme – den värme som finns i sjövatten, som endast är några grader varmt, och får sin värme från bergsvärmen.
  • Borrhålslager
  • Grop- eller bergsumslager

Vilka är vi på BPS Borr & Pumpservice?

Vi är Stockholms största företag på geoenergiborrning och har en mycket lång branscherfarenhet med en unik kompetens på 300 meters borrhål. Anlita oss så snart som ni önskar att ta tillvara jordens naturliga värme i berg och vatten. Vi vänder oss till både  specialföretag inom bergvärmebranschen och fastighetsbolag. Vår roll när det kommer till geoenergiborrning är rådgivande, att ge service och problemlösare vid alla slags svårigheter och komplikationer. Skulle det hända så kommer vi ut direkt där vi behövs. Vi borrar energibrunnar och vattenbrunnar även för alla slags fastighetsägare och privatpersoner, företag och kommuner. Ta kontakt med oss genom att ringa eller skicka mail. Vi finns i Tyresö!