Borrningstjänster / Geoenergi

Geoenergi

Även kallad bergvärme eller kyla. Vi har i många år försett marknaden med energi från berggrunden.

I normalfallet så levererar vi energin in i teknikrum/pannrum via ledningar och eventuella samlingsbrunnar.

Kunderna är allt från fastighetsägare med en bergvärmepump, till en process/teknik industri som behöver energin för kyla.

Stora fält med tätt samlade djupa hål och högeffektiva kollektorer kallas ofta energilager, och är en av våra specialiteter.

Rak djup effektiv borrning med erfaren personal på både borrmaskiner och
markarbeten

© Copyright all rights reserved - 2024

BPS Borr & Pumpservice AB

Design by Proweb – Digital Solutions –

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions