bild BPS borrning

Energibrunn Stockholm

Allt fler inser behovet av grön energi och önskar bygga energibrunn i Stockholm. Vi på BPS Borr & Pumpservice AB erbjuder bygge av energibrunn i Stockholm för alla slags kunder; för företag såväl som privatkunder.

Genom att borra efter värme i berget, hämtar vi upp energi från berget och monterar en kollektor. Välkomna att anlita oss som bygger energibrunn i Stockholm för olika slags fastigheter! En energibrunn är en borrbrunn och den slags energibrunn som vi bygger är i princip en oändlig källa till energi.

Så bygger vi energibrunn i Stockholm

När ni anlitar oss för ett bygge av energibrunn i Stockholm, sker borrningen med en borrigg, tryckluftsborr och sänkhammare, bland annat. Vi borrar med en stor kompressor som är monterad på en lastbil, en kompressorlastbilen som behövs för att kunna borra energibrunnen. Vi har även med oss en container där vi samlar upp det som kommer upp ur marken när vi borrar, bland annat kan det komma vatten ur brunnen när vi borrar i grunden.

Går det att placera en energibrunn var som helst?

Då vi borrar för att bygga en energibrunn behöver vi en yta på 15-20 meter i diameter kring själva platsen för energibrunnsborrningen. Om ni era grannar också har en energibrunn så borrar vi en bra bit från dessa så att inte energin tas upp av grannarnas energibrunn.

Man borrar flera hål, med minst 7 meter mellan varandra. Många kommuner vill att man har minst 8 meter från tomtgränsen så att inte grannar blir lidande av energibrunnen och minst 5 meter från ett hus om man har en källare, Men om ni inte har någon källare så brukar vi alltid rekommendera att vi borrar minst 3 meter från huset. Finns det redan en brunn på tomten så håller vi avståndet till energibrunnen med minst 30 meter.

Vad är en energibrunn?

Även om det heter energibrunn, så är det ingen brunn i traditionell mening. Energibrunnen är bara ett litet hål i marken. Men djupet i energibrunnen är desto djupare. Hur djupt det blir, beror på storleken på den bergvärmepump som man har. Borrhålens djup kan vara allt mellan 150-300 meter djupa. Normalt brukar man borra mellan 190-230 meter för att få värme till en villa på cirka 200 kvadratmeter. Man borrar inte mer än 300 meter i marken för bergvärme. Om inte det skulle räcka så kan man borra fler borrhål och parallelkoppla dem till ett energifält som motsvarar den värme som fastigheten behöver.

Hur går det till att installera energibrunn?

Vi förbereder för bygget av energibrunn och borrar först ner i marken för att hitta vatten. När vi har hittat vattnet i underjorden, monterar vi sedan en slang som tar upp det varma vattnet med hjälp av en värmepump. Sedan drar vi slangar från energibrunnen till den fastighet som ska värmas. I energibrunnen lägger Vi också ett foderrör, en kollektorslang och kollektorvätska. Anlitar ni oss för att bygga en energibrunn, så tar det inte lång tid. Att bygga en energibrunn går på endast 1, eller 2 dagar att borra, installera kollektorslang, sedan bör en montör montera värmepumpen inne i fastigheten för att ni ska få all den värme som ni behöver. Efter det är det bara att ta i bruk energibrunnen.

Välkomna att anlita oss när ni vill ha en egen energibrunn som tar tillvara den naturliga värmen som redan finns i marken.