I brunnborrningsbranchen sedan 1983
 
             
 
BERGBORRAD VATTENBRUNN

Brunnen borras med foderrör genom jordlagren och ner i fast berg. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd. Borrningen fortsätter ner i berget till vattenförande djup. (Medeldjup
för en vattenbrunn i Sverige är cirka 60 meter.)
När brunnen är färdigborrad dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Här är det viktigt att välja typgodkänt material.

FILTERBRUNN

På platser där det finns vattenförande gruslager kan en filterbrunn anläggas. I en sådan brunn borras foderrören ner till lämpligt djup, därefter nedförs ett slitsat filterrör till brunnsbotten och
foderrören lyfts upp för att frilägga filterröret.
Tack vare filterröret kan vattnet rinna in i brunnen, medan sand och gruspartiklar hålls utanför.

VATTENBRUNNENS KAPACITET

Givetvis önskar varje brunnsägare
att ha tillgång till så stora vattenmängder
som behövs i det vardagliga livet. Ibland händer det dock att brunnen inte kan leverera den önskade vatten volymen utan att särskilda åtgärder vidtas. Geotec-borrarna har idag metoder för att öka vattentillrinningen i bergborrade brunnar – tekniken kallas för borrhålstryckning.
Borrhålstryckning är en enkel och säker arbetsmetod. Cirka 90% av alla tryckta brunnar ökar sin kapacitet efter denna åtgärd.

Till förfrågan - klicka här.
   
     
     
     
     
       
line
Borr & Pumpservice AB
dot
Strömfallsv. 30-32
dot
135 49 Tyresö
dot
Tel. 08-7701825
dot
Fax 08-7701837
dot